Archives du Cercle linguistique de Prague (ACLP)

Pražský lingvistický kroužek rozšiřuje svou vydavatelskou činnost o samostatnou mezinárodní řadu Archives, pojatou jako komentované edice historických pramenů pražského strukturalismu. Jednotlivé svazky jsou uspořádány podle osobností, vždy s explicitním tematickým záměrem. Přinášejí texty, které již původně byly vytvořeny v mezinárodních jazycích (povýtce francouzsky, německy, anglicky); v některém z těchto jazyků jsou sepsány i všechny komentáře. Autor, jemuž je svazek věnován, je vždy na úvod představen co osobnost, badatelský program a dochované dílo, každý jeho text je následně: (i) filologicky popsán a bibliograficky ukotven; (ii) zařazen do příslušného historického kontextu, se zvláštním zřetelem k symbolickým hodnotám, jichž ve své době nabýval; (iii) vyložen v souvislostech autorova díla a myšlenkového vývoje. Zatím je připraveno pět svazků, další budou následovat.

Vilém Mathesius (1882 – 1945)
Papers on functional linguistics in German, French and English
Archives du Cercle linguistique de Prague, volume 1
na 40 položek v jazyce německém, francouzském i anglickém; komentáře v angličtině

Jan Mukařovský (1891 – 1975)
Études d'analyse immanente de l'œuvre poétique
Archives du Cercle linguistique de Prague, volume 2
17 studií a 10 krátkých referátů v jazyce francouzském a německém; komentáře ve francouzštině

Jiří Veltruský (1919 –1994)
Œuvre d'art : approche structurale, c'est-à-dire sémiologique
Archives du Cercle linguistique de Prague, volume 3
25 studií, někdy značně rozsáhlých, v jazyce francouzském a anglickém; komentáře ve francouzštině

Paul Trost (1907 – 1987)
Ganzheitsphilologie, illustriert am Beispiel der Baltistik — Visuminė filologija, aiškinama baltistikos pavyzdžiais
Archives du Cercle linguistique de Prague, volume 4
na 50 velmi krátkých krajně hutných textů v nejrůznějších jazycích: ponejvíce česky a německy, ojediněle též litevsky, rusky, italsky, francouzsky či anglicky; texty budou vydány v původních jazycích s paralelními překlady do němčiny a litevštiny; komentáře budou též dvojjazyčně, německy a litevsky; svazek je zamýšlen v česko-litevsko-německé spolupráci

Roman Jakobson (1896 – 1982)
Notes on general linguistics: Its present state and crucial problems
neznámý strojopis (42 strany) z roku 1949, sepsaný v angličtině; podrobný komentář, který se vyjádří k celému Jakobsonovu dílu, bude též v angličtině