Dokumenty

Propositions (1928)

Teze Pražského lingvistického kroužku (1929)

Stanovy Pražského lingvistického kroužku (2016)
Statutes of PLC (2016)

Zpráva o činnosti 2020/2021

Zpráva o činnosti 2019/2020

Zpráva o činnosti 2018/2019

Zpráva o činnosti 2017/2018

Zpráva o činnosti 2016/2017

Zpráva o činnosti 2015/2016

Finanční zpráva pro valnou hromadu PLK 29. listopadu 2021

Přehled o majetku a závazcích za roky 2020 a 2021

Přehled o majetku a závazcích za roky 2015 až 2020

Videa

Záznamy z přednášek

Materiály k přednáškám

gr