École doctorale du Cercle linguistique de Prague

»Doktorská škola« Pražského lingvistického kroužku

2021/2022

Institut doktorské školy je v českém akademickém prostředí neznámý: natolik neznámý, že se ani nepociťuje jeho absence; to je škoda. Doktorská škola je platforma s širokou regionální a nadinstitucionální působností, zřizovaná k tomu, aby mladí badatelé mohli vycházet z cel a klausur svých úzce specializovaných pracovišť a scházeli se nad otázkami, které je spojují. Spojující otázkou par excellence je pak celostní reflexe oboru, jeho metodologie a heuristiky.

Pražský lingvistický kroužek, nezávislá učená společnost, je nositelem programu celostní filo­logie, jednotného zkoumání jazyka a jazykové komunikace – od umělecké po utilitární; nadto je nositelem sjednocujícího uchopení jazyků i kultur, bytostných projevů lidského společenství, na basi sémiologické. Manifestem našeho programu jsou nové pražské these, publikačním forem nová řada pražských Travaux, diskusním pak naše tradiční zasedání; pro jeho šíření pak slouží i doktorská škola PLK. Že Kroužek má doktorské studium důkladně promyšlené, dokládá kon­cep­ční materiál, jejž jeho angažovaný člen vypracoval v konkrétní podobě pro jeden konkrétní směr vysokých škol; je podnětný i v jiných směrech.

Tak jako všechny akce PLK, od místních zasedání po mezinárodní symposia, je i jeho dok­torská škola zdarma a bez formalit přístupná každému, kdo usiluje o lepší porozumění pro­bíra­ným otázkám: stačí přijít. Doktorská je tato škola úrovní výkladu (ve smyslu přiloženého kon­cep­čního materiálu); nepožadujeme, aby účastník byl doktorand. Jsme otevřeni všem: stu­den­tům i badatelům, lidem ze sfér vědeckých i profánních; jediným požadavkem je odhodlání sou­stav­ně reflektovaně pracovat. Kroužek neuděluje tituly ani kredity, na požádání však vystaví po­tvr­ze­ní o účasti. Je na zvážení a rozhodnutí oborových rad, zda absolvování konkrétních kursů dok­tor­ské školy PLK uznají za splněnou položku svých studijních programů; některé tak činí.

Pro rok 2021/2022 nabízíme tyto soustavné kursy :

Seminář z dějin lingvistického myšlení
Celoroční, rozdělen do dvou běhů: podzim 2021, jaro 2022; schází se každé druhé pondělí od 04.10. do 13.12. 2021 a od 14.03. do 23.05. 2022 v čase 15h30 – 17h00 v Domě národnostních menšin (Vocelova 602/3, Praha – Nové Město). Vede Tomáš Hoskovec; v roce 2021/2022 probíhá ve francouzštině.
anotace »
annotation (fr) »

Aparát celostní filologie
Celoroční, rozdělen do dvou běhů: podzim 2021, jaro 2022; schází se každou druhou středu od 13.10. do 08.12. 2021 a od 02.03. do 11.05. 2022 v čase 17h00 – 18h30 na filosofické fakultě (Palachovo nám. 2, č. 308A). Přednáší Tomáš Hoskovec, v češtině.
anotace »

Na jaře 2022 pořádáme navíc :

Zvukový plán jazyka
Trimestrální: poběží pravidelně každý týden od března do května 2022; místo a čas konání budou upřesněny. Výklad bude podáván v češtině a ilustrován na materiálu českého jazyka. Přednáší Jan Volín.

Lingvistika a informatika
PLK zve na celodenní soustředění, jež na jaře 2022 pořádá Ústav Českého národního korpusu; termín bude upřesněn. Zajišťuje Michal Křen.